کد گواهینامه:

معرفی تجهیزات گوهرشناسی

1- جدول Blue Chart

بلوچارت گوهرشناسی

این جدول دفترچه راهنمای گوهرسنگ ها می باشد و در آن تمام خصوصیت های مربوط به تشخیص سنگ قیمتی مانند وزن مخصوص و ضریب شکست نوشته شده است. همچنین جهت شناسنایی دقیق تر سنگ ها خصوصیت های خاص آنها مانند uv Filter یا پدیده ها نیز ذکر شده است.

 

2- میکروسکوپ گوهرشناسی

میکروسکوپ گوهرشناسی

یکی از ابزار مهم گوهرشناسی که به ان لوپ دو چشمی نیز میگویند.محدوده بزرگنمایی میکروسکوپ گوهرشناسی 40 تا 160 می باشد و باید دارای دو نور پایین و بالا باشد.

 

3- کیت SG

ترازو محسابه وزن مخصوص سنگ قیمتی

ابزاری است جهت محاسبه وزن مخصوص سنگ های قیمتی. این کیت قابل جابه جایی بوده و روی ترازو های مختلف نصب می شود.

 

4- کولیس گوهرشناسی

کولیس گوهرشناسی

ابزاری است جهت اندازه گیری ابعاد سنگ های قیمتی

 

5- لوپ گوهرشناسی (Loop 10X)

لوپ گوهرشناسی

ابزاری است جهت شناسایی اولیه گوهرشنگ ها که طبق استاندارد های گوهرشناسی باید دارای بزرگنمایی 10 برابر باشد. همچنین از لوپ گوهرشناسی جهت درجه بندی الماس نیز استفاده می شود.

 

6- اسپکتروسکوپ

اسپکتروسکوپ گوهرشناسی

این ابزار بر اساس انتخاب طیف های جذبی سنگ ها عمل می نماید. از این دستگاه در شناسایی سنگ های سواره، پیاده ، شفاف ، غیرشفاف ، کریستال های خام یا تراش خورده، سنگ های طبیعی ، مصنوعی ، بدلی و بهسازی استفاده نمود.

 

7- چلسی فیلتر گوهرشناسی

چلسی فیلتر گوهرشناسی

یکی از ابزار های مهم گوهرشناسی است که عمدتا جهت شناسایی زمرد طبیعی بکار میرود. از دیگر کاربرد ها میتوان به تشخیص سنگ های مصنوعی و رنگ شده نیز اشاره کرد.

 

8- دارک فیلد گوهرشناسی

دارک فیلد گوهرشناسی

 

ابزاری است کوچک و جیبی که بجای میکروسکوپ استفاده می شود.

 

9-رفرکتومتر گوهرشناسی

رفرکتومتر گوهرشناسی

 

مهمترین ابزار گوهرشناسی که جهت شناسایی ضریب شکست نوری سنگ های تراش دامله و یا تراش زاویه ای (فست) بکار می رود. رفرکتومتر ابزاری قابل حمل می باشد.

 

10- پلاریسکوپ گوهرشناسی

پلاریسکوپ گوهرشناسی

 

ابزاری است جهت تعیین SR , DR و یا ADR بودن سنگ های شفاف و نیمه شفاف

 

ابزار متنوع دیگری مانند فیلتر یو-وی ، دایرسکوپ، روبی فیلتر و... وجود دارد که جهت آشنایی دقیق تر آنها و همچنین راهنمای استفاده از آنها در دوره های آموزش گوهرشناسی ثبت نام نمایید.