کد گواهینامه:

 

 

انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان بخش آزمایشگاهی شرکت گوهر ایرانیان بارثاوا است.این مجموعه در 26 اردیبهشت‌ماه 1392 بانام موسسه آموزشی گوهر ایرانیان طی پروانه شماره 2226/11 در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی ثبت گردید.
 در ابتدای راه این مجموعه باهدف آموزش گوهرشناسی و فن تراش گوهرسنگ پایه‌گذاری گردید، ولی به اقتضای شرایط، پس از مدت کوتاهی با مساعدت و همکاری مسئولین امر، در کنار خدمات ذکرشده، کارشناسی و صدور شناسنامه گوهرسنگ را نیز به مجموعه خدمات خود اضافه نمود. چنانکه از نیمه سال 1392 تا پایان سال 1396 بیش از 4500 مورد کارشناسی گوهرسنگ انجام پذیرفت و به طبع آن به همین تعداد شناسنامه گوهرسنگ صادر گردید.  
در ابتدای سال 1396، همسو با تحولات جامعه گوهرشناسی ایران، این مجموعه نیز ساختار خود را از موسسه آموزشی به شرکت سهامی خاص تبدیل و با ثبت شرکت گوهر ایرانیان بارثاوا، فعالیت‌های خود را در حوزه‌های جدید توسعه بخشیده و پله‌های صعود در مسیر این تحول عظیم را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد. در این تحول شگرف، مجموعه در سه بخش، آزمایشگاه گوهرشناسی، وب‌سایت و اپلیکیشن بارخونه و آموزش‌های آنلاین گوهرشناسی، فعالیت‌های خود را گسترش داده است.
 در بخش آزمایشگاه گوهرشناسی، برای اولین بار در کشور، به همت دستان پرتوان کارشناسان داخلی این مرزوبوم، اقدام به تهیه و تنظیم شناسنامه دیجیتال جواهرات نموده، در همین راستا و به جهت همسوئی بیشتر با رشد جامعه گوهرشناسی ایران، وارد گردونه همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شده است.در حل حاضر اداره استاندارد مشغول ممیزی و کالیبراسیون تجهیزات مجموعه بوده تا پس از اعطای پروانه، آزمایشگاه گوهرشناسی گوهر ایرانیان به جمع 4 آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در کشور پیوسته، اجازه صدور گواهینامه استاندارد درزمینهٔ گوهرشناسی را دارا شود.این فرایند ممیزی باعث رشد و توسعه فنی و تکنولوژیک تجهیزات و دانش فنی در مجموعه گردیده، قدم‌های ما را در کسب مدارک بین‌المللی کارشناسی استاندارد استوارتر می‌نماید.