قرن 21 بستر رشد بسیاری از علوم جدید بوده، این رشد و ترقی هرچند که در قرن گذشته پایه‌گذاری گردیده، ولی افزایش سرعت و کیفیت این رشد در قرن اخیر بسیار سریع‌تر بوده است. یکی از این علوم که در قرن گذشته کمتر شناخته‌شده بوده و با ورود به قرن 21 با سرعت بیشتری رشد و ترقی نموده است، علم گوهرشناسی (Gemology) است. توسعه روش‌های ساخت گوهرسنگ‌های مصنوعی و روش‌های نوین بهسازی باعث گردیده که نیاز رو به افزایشی برای این علم در جهان به وجود آید.

شناسایی و تعیین اصالت گوهرسنگ‌ها بدون آشنایی به علم گوهرشناسی و وسایل تخصصی و آزمایشگاهی این رشته امری غیرممکن بوده و امروزه دیگر نمی‌توان فقط به مشاهدات چشم عادی اکتفا نمود.

اگر در یک جمله بخواهیم این علم را تشریح کنیم، باید بگوییم

«مجموعه دانش و مطالعات درزمینه شناسایی و درجه‌بندی گوهرهای قیمتی و نیمه قیمتی علم گوهرشناسی نام دارد»

انستیتو گوهرشناسی گوهر ایران با استفاده از تجهیزات به‌روز و همچنین بهره‌مندی از تجارب کارشناسان برجسته این رشته برای اولین بار در ایران اقدام به صدور شناسنامه دیجیتال برای گوهرسنگ‌ها و قطعات جواهر نموده است. شناسنامه مذکور بر طبق استانداردهای بین‌المللی صادرشده است و کاملاً غیرقابل جعل است.

ویژگی‌های شناسنامه‌های دیجیتالی

لازم به ذکر است که شناسنامه‌های صادرشده در این موسسه فقط به‌منظور تعیین اصالت گوهر و به درخواست مالک آن صادر می‌شود. این گواهی به‌هیچ‌عنوان مدرکی برای ارزیابی و کارشناسی قیمت نیست.

در صورت درخواست ارزشیابی گوهرسنگ توسط متقاضی، این امر در موسسه توسط کارشناسان خبره مجموعه انجام می‌پذیرد و گزارش قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط روز بازار به‌صورت مجزا صادر می‌گردد.