کد گواهینامه:

کاربری: دفتر پذیرش

مدیریت: مهندس توحدی

پذیرش و پشتیبانی مشتریان: مهندس توحدی

تلفن: تلفن ثابت

،آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، بین 16 متری اول و مجدیه شمالی

 ضلع شمالی، پلاک1089

کدپستی: 1671667316

ساعت کار: 9 الی 17