در این مطلب به توضیح درمورد سنگ زمرد از خانواده بریل میپردازیم و به صورت تخصصی آنرا بررسی می نماییم.

 

زمرد سنگ زیبایی است.