در این مطلب به توضیح درمورد سنگ یاقوت از خانواده کوارندوم میپردازیم و به صورت تخصصی آنرا بررسی می نماییم.

در این مطلب به توضیح درمورد سنگ زمرد از خانواده بریل میپردازیم و به صورت تخصصی آنرا بررسی می نماییم.