در این مطلب به توضیح درمورد سنگ سیترین از خانواده کوارتز میپردازیم و به صورت تخصصی آنرا بررسی می نماییم.

در این مطلب به توضیح درمورد سنگ زمرد از خانواده بریل میپردازیم و به صورت تخصصی آنرا بررسی می نماییم.